top of page
KVKK & Gizlilik Politikası

Bil Wash Laundry KVKK Aydınlatma Metni

 

Bil Wash Laundry kişisel verilerin korunması konusunda aşağıdaki temel bilgileri iletmektedir. Bu amaçla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Bil Wash laundry işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

# Bil Wash Laundry kişisel verileri hangi yasal dayanağa göre toplar?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verileri toplar. 

# Kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemler kullanılıyor?

Bil Wash Laundry, www.bil-wash.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan sipariş veren müşterilerimizin verdikleri ad soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve teslimat adresi verilerini, siparişin işlenebilmesi, sahtekarlığı önlemek amacıyla toplar.

# Bil Wash Laundry web sitesi çerez (cookie) kullanır. Bunu sitede açıkça ifade eder ve müşteri onayı alır.

Bil Wash Laundry topladığı verileri 3. Kişilerle hiç bir suretle paylaşmaz. Bu verileri güvenli şekilde şifreler ve depolar. İletişim bilgileri dijital reklamların iletilmesi için kendi sisteminde depolanır.Kullanılan çerezleri internet tarayıcı ayarlarından inceleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

#İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Müşterilerimizin yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

 

Bil Wash Laundry 3. Kişilere kişisel verileri sunmaz.

Hiç bir şekilde reklam ve pazarlama amaçlı verileri satmaz, kiralamaz, işlenmesine izin vermez.

 

 

Kişisel verileriniz nasıl korunuyor?

Paylaşılan kişisel veriler, Bil Wash Laundry gözetimi ve kontrolü altındadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  • işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • işlenmişse bilgi talep etme,

  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Uygulamayı indirin ve 
sipariş vermeye başlayın

Bil Wash Laundry uygulamasının kolay kullanımı ile hemen kuru temizleme siparişi verin. 
 
laundrative app store mobil uygulaması
laundrative android uygulaması google play
bil wash laundry app gallery.png
bottom of page